ANA SAYFA

ANA SAYFA

Mersin Bilinçli Tüketici Derneği, Mersin Valiliği Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürlüğü onayı ile 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

Tüketici hakları koruma ve geliştirme konusunda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, evrensel tüketici hakları ve bunlara ilişkin yasa, mevzuat ve tüzükler hakkında tüketicileri bilinçlendirmek, tüketim ve tüketici sorunlarını saptamak, çözümlemek veya çözümlenmesi için girişimlerde bulunmak, bu amaçla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen derneğimiz; ofisi, websitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza açıktır. Dernek küçük yaşlardan itibaren tüketici olan çocuklar, popüler kültürün pençesinde kıvranan gençler ve dijital çağa ayak uydurmada sorunlar ile karşılaşan yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel alanlarda faaliyet gösterir.

Our association was established with the aim of ensuring the activation and development of non-governmental activities on consumer rights protection and development, and to support individuals and organizations working on this issue.