BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

Derneğimiz üyeleri Tüketici Birliği Federasyonu’nun düzenlediği çevrimiçi eğitimlere katılmakta, eğitimler ile ilgili bilgilendirilmeler sosyal hesaplarımızdan paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği projesi kapsamındaki eğitici eğitimi eğitimine 28-29 Ocak 2021 de 2 katılımcı ile yerini almıştır. Aynı zamanda Tüketici Birliği Federasyonu’nun halkı tüketim ve mevzuatlar hakkında bilinçlendirmeleri için oluşturulan online haber kanalı Tüketici Postası kanalındaki içeriklere derneğimiz tarafından destek verilmekte, federasyonun ve diğer tüm aktif tüketici hakları ile ilgili derneklerin faaliyetleri takip edilmektedir. Uluslararası faaliyetlerden AB Komisyonunun SALTO eğitimleri kapsamında “Gençlerin Tüketim Alışkanlıkları Konferansına” 2 katılımcı ile 5-6 Şubat 2021 de çevrimiçi katılmıştır. Avrupa Tüketici Merkezleri Ağı’nın (ECC-NET), Avrupa Tüketici Birlikleri Ofisi(Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ve Uluslararası Tüketici Örgütü(Consumers International) üst kuruluşların çalışmaları takip edilirken işbirlikleri ağlarına katılma çalışmaları başlanmıştır.

Derneğimiz kuruluş amacından yola çıkarak toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamaktadır. Derneğimizin Proje Koordinasyon Biriminde 4 üyeden oluşan proje ekibi vardır.

Ekip Lideri: Dernek genel başkanımız, 18 yıllık Çevre Mühendisi olup işletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ticaret Bakanlığının düzenlediği “Ürün Güvenliği” eğitimine katılmıştır. Ticaret Bakanlığını e-devlet üzerinden çevrimiçi düzenlediği “Tüketici Hakları ve Tüketici Hakem Heyetleri” eğitimini tamamlamıştır. Yerel sivil toplum faaliyetleri ve çevre koruma ile ilgili çalışmalarda koordinatör ve gönüllü olarak çalışmaktadır. Projelerde genel koordinatörlük ve planlamadan sorumludur.

İletişim ve İşbirliği Sorumlusu: dernek genel sekreteri olup 20 yıllık İngilizce öğretmenidir. Ticaret Bakanlığının düzenlediği “Ürün Güvenliği” eğitimine katılmıştır. Ticaret Bakanlığını e-devlet üzerinden çevrimiçi düzenlediği “Tüketici Hakları ve Tüketici Hakem Heyetleri” eğitimini tamamlamıştır. İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde 7 yıl çalışarak, AB Erasmus+ programı kapsamında Gençlik, Yetişkin ve Mesleki Eğitim projelerinde yer almış ve proje yürütmüştür. Sosyal girişimcilik, yaygın öğrenme eğitimleri, Savunuculuk ve Hak Temelli Çalışmalar konusunda eğitimler almış; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri vermektedir.  Projelerde ortaklar ile iletişim ve işbirlikleri geliştirilmesi faaliyetlerinden sorumludur.

Bilişim Sorumlusu: dernek genel kurulu üyesi olup, 15 yıllık Ziraat Mühendisidir. Alanında yüksek lisans yapmış, yerel, ulusal, Kalkınma Ajansı, KOSGEB projeleri ve uluslararası birçok projeye koordinatörlük yapmış ve farklı proje çalışmalarında yer almıştır. Bilgisayar Kullanımı,  Grafik tasarımı ve sosyal medya yönetimi ile ilgili eğitimleri kurumu bünyesinde hizmet içi eğitim olarak almıştır. Tüketicileri, çalışanları ve çevreyi korumada anahtar rol oynayan standartlarla ilgili “Toplumsal Çalışmalar ve Standartlar” adlı çevrimiçi eğitimi tamamlamıştır. Projelerde görünürlük, yaygınlaştırma ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumludur.

Mali Yönetim Sorumlusu: derneğin saymanı olup, 18 yıllık Gıda Mühendisidir. Alanında yüksek lisans yapmış, yerel, ulusal, Kalkınma Ajansı, KOSGEB projeleri ve AB Erasmus+ programı kapsamında Okul Eğitimi projelerinde yer almış ve proje yürütmüştür. Proje bütçelerinin muhasebeleştirilmesi ve DERBİS sisteminden sorumludur. Ticaret Bakanlığını e-devlet üzerinden çevrimiçi düzenlediği “Tüketici Hakları ve Tüketici Hakem Heyetleri” eğitimini tamamlamıştır. Projelerde bütçe planı hazırlama ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde sorumludur. 

Mersin Conscious Consumer Association; with all human rights created by national law, international law and international documents and standards in this context, especially; Protection of general health and safety, otection of economic interests,Demanding the compensation of damages, Training,Ability to choose goods and services freely,Representation,Information, Strives to provide theright to have a healthy, clean, safe and decent environment.