ETKİNLİK

ETKİNLİK

Gerek Yönetmelik gerekse EPDK’nın açıklaması incelendiğinde ve o tarihten bugüne tüketicilerin yaşadığı sorunlara bakıldığında, kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılmakta ve cezalandırılmaya devam edilmektedir. Buna göre, kartlı – ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zam yansıtılmakta veya gazın bir kısmına el konulmaktadır.

EPDK’nın bu Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, Borçlar Kanunu’na, temel hukuk ilkelerine, tüketici haklarına ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı bir mala daha sonra yapılacak zam yansıtılamaz veya malın bir kısmına el konulamaz.

Anlaşılmakta ve görülmektedir ki, EPDK doğal gaz firmalarının isteğine göre hareket etmekte, hukuku, yasaları ve tüketici haklarını hiçe saymaktadır. EPDK’nın bu uygulaması yasal bir soygundur. Kış koşullarında ve soğuk mevsim günlerinde daha çok doğal gaz tüketilmesi nedeniyle, özellikle, dar gelirli ve yoksul tüketiciler çok büyük sıkıntı ve zorluk çekmektedirler.

Doğal gazın pahalılığının yanı sıra, doğal gaza gelen zammın daha önce alınan gaza yansıtılması veya gazın bir kısmına el konulması tüketicilerin ekonomik yönden mağdur olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, dar gelirli ve yoksul tüketicilerin önemli bir kesimi de kış koşullarında gelirlerinin çok düşük olması ya da parasızlıktan dolayı, zorunlu olarak doğal gaz kullanımını kesmeleri ya da kısmaları nedeniyle çocuklarıyla birlikte hastalanmaktadırlar. Bugüne kadar, kartlı – ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler başta olmak üzere, doğal gaz kullanan tüketiciler hiç bu kadar mağdur ve perişan edilmemişti.

Kartlı – ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zammın yansıtılmasını düzenleyen “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in İPTALİ ve tüketicilerin ödedikleri haksız bedellerin doğal gaz dağıtım şirketlerince tüketicilere ödenmesi için 24 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanına, Enerji Bakanına ve milletvekillerine tüketiciler tarafından gönderilmek üzere Tüketici Hakları Derneği olarak DİLEKÇE KAMPANYASI başlattık.

Sayın Cumhurbaşkanı, Enerji Bakanı ve milletvekillerinden bu hukuk dışı ve tüketici haklarına aykırı olan Yönetmeliğin iptali ile birlikte tüketicilerden haksız yere alınan bedellerin tüketicilere ödenmesi konusunda gereğini yapmalarını diliyor ve bekliyoruz.

Mağdur olan tüm tüketicilerin bu kampanyaya katılması ve destek vermesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte, tüm sendikalardan, emekli örgütlerinden, meslek örgütlerinden ve derneklerden bu kampanyamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Saygılarımla

Cüneyt KÖŞE                                                                                                                           

Genel Bşk.