Mersin Bilinçli Tüketici Derneği

Mersin Bilinçli Tüketici Derneği

Mersin Bilinçli Tüketici Derneği, Mersin Valiliği Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürlüğü onayı ile 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

Tüketici hakları koruma ve geliştirme konusunda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, evrensel tüketici hakları ve bunlara ilişkin yasa, mevzuat ve tüzükler hakkında tüketicileri bilinçlendirmek, tüketim ve tüketici sorunlarını saptamak, çözümlemek veya çözümlenmesi için girişimlerde bulunmak, bu amaçla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen derneğimiz; ofisi, websitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza açıktır. Dernek küçük yaşlardan itibaren tüketici olan çocuklar, popüler kültürün pençesinde kıvranan gençler ve dijital çağa ayak uydurmada sorunlar ile karşılaşan yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel alanlarda faaliyet gösterir.

Tüketicilerin;

 • tüketici hukuku yasalarının ve hak temelli kamu politikalarının uygulanmasını destekleme konusunda bilgilendirme faaliyetleri,
 • ekonomik çıkarlarının korunması ile ilgili kampanyalar,
 • zararlarının karşılanmasını talep etme yöntem ve araçları,
 • mal ve hizmetleri serbestçe seçebilme gibi 8 Evrensel Tüketici Hakkı hakkında yerel, ulusal ve uluslararası farkındalık çalışmaları,
 • sağlıklı, temiz, güvenli ve insanca yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı olarak belirlenmiş bulunan evrensel ve ulusal tüm tüketici haklarının toplumda tanınması etkinlikleri,
 • haklarının öğretilmesi, haklarının kullanılmasının sağlanması bilinçlendirme eğitimleri,
 • hak ihlalleri karşısında tüketicilerin kendisini koruyabilecek girişimler,
 • ekolojik tüketim farkındalığının artırılması etkinlikleri,
 • mal ve hizmetlerin sürdürülebilirliği hakkında teknik standartların oluşturulmasında raporların hazırlanması,
 • sosyal girişimcilik çalışmaları
 • çevre dostu tüketim konusunda farkındalık çalışmaları,
 • dijital çağın ve bilgi toplumunun temelini oluşturmaya hizmet eden faaliyetler,
 • bilinçli tüketim konusunda insanların bilgilendirilmesi ve sınırlı kaynakların daha bilinçli tüketilmesini sağlayan çalışmalara imza atmaktadır.