Sivil Toplum Strateji Geliştirilmesi online toplantısı

Sivil Toplum Strateji Geliştirilmesi online toplantısı

MerBİTDer olarak T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Gen. MÜD. Ticaret uzmanları ile “Tüketicinin Korunması Alanında Özel_Sivil Toplum Stratejisi Geliştirilmesi” online toplantısına katıldık. Tüketiciler Birliği Federasyonu bileşenlerinin yer aldığı toplantıda hak temelli çalışmaların erken yaşta benimsenmesi ve hak olanın herkes tarafından gözetilmesi, Bilinçli Tüketici ve de en önemlisi Bilinçli üreticiyi yetiştirmek gerektiğini vurguladık. Dijital dünyada Yapay Zekanın tüketim alışkanlıklarımız üzerindeki maaruziyetinin etikliğini paylaştık. Tüketici örgütlerine yönelik hazırlanacak Stratejik Planın bir parçasıyız. Yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

Comments are closed.